تصویر زیر به صورت آزمایشی در این قسمت قرار گرفته است.

تقویم آموزشی


شما همچنین می‌توانید فایل تقویم را از اینجا دانلود کنید:

https://lms.leebuz.ir/pluginfile.php/29/mod_page/content/1/learning-calendar-example.pdf