شرايط كاربر الكترونيكی

- توانایی کار با ویندوز و اینترنت

- توانایی خودآموزی و داشتن انگیزه لازم

- توانایی کار با سامانه آموزشی مجازی مهارت (این سایت)

- امکان حضور در کارگاه‌های عملی آموزشگاه انتخابی توسط کارآموز (در صورت تلفیقی بودن دوره)

شرایط اختصاصی :

شرایط اختصاصی هر دوره آموزشی در جدول ثبت نام نام درس در قسمت جزییات بیان شده است، لذا کلیه کارآموزان باید به این موارد توجه کامل داشته باشند زیرا در صورت عدم تطابق مدارک شخص با اطلاعات وارد شده در سایت ( مانند سطح تحصیلات، جنسیت و غیره ) کارآموز مجاز به شرکت در آزمون پایانی نبوده و هیچ مدرکی به ایشان ارائه نمی‌شود.

حداقل تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت استفاده از محتواهای الکترونیکی :

- کامپیوتر يا تلفن هوشمند

- پهنای باند اینترنت با حداقل 512k

- نرم افزارهای مورد نیاز